Rekultivace těžebních zátěží

Naše společnost řeší jednu z největších ekologických zátěží ostravského regionu hořící Heřmanickou haldu a uhelné laguny.

ostravskerekultivace.cz

Naše služby

Společnost Ostravská Rekultivace s.r.o. produkuje vysoce kvalitní kamenivo sypaninu, které je používáno pro různé účely ve stavebnictví. Tento materiál lze použít pro zemní práce, jako zásypový materiál inženýrských sítí a pro zdrsňující posypy komunikací. Naše kamenivo není určeno pro použití do pobytových a nepobytových místností.

Heřmanická hořící halda

Kamenivo, které je zpracováno po termickém procesu (tzv. červené kamenivo)

Materiál lze použít pro zemní práce, jako zásypový materiál inženýrských sítí a pro zdrsňující posypy komunikací. Naše kamenivo není určeno pro použití do pobytových, nepobytových místností, do aktivních zón pozemních komunikaci. Konkrétní použití materiálu musí být vždy schváleno oprávněnou osobou provádějící stavbu nebo nad ní vykonávající odborný dohled.

Sortiment

Nabídka kameniva:

Společnost Ostravská Rekultivace s.r.o.. produkuje vysoce kvalitní kamenivo sypaninu, které je používáno pro různé účely ve stavebnictví. Tento materiál lze použít pro zemní práce, jako zásypový materiál inženýrských sítí a pro zdrsňující posypy komunikací. Naše kamenivo není určeno pro použití do pobytových a nepobytových místností.

Kamenivo prodáváme ve shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011.
Konkrétní způsob použití hlušinové sypaniny doporučujeme před vlastním odběrem konzultovat s investorem nebo osobou autorizovanou.
Frakce, ke kterým vydáváme Prohlášení o shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011:

1.1. Hrubé kamenivo:
frakce 4/8, 8/16, 16/32 a 32/63.

1.2. Směs kameniva:
Frakce 0/32, 0/63, 0/125* a 0/300*
* netříděné kamenivo
K těmto frakcím nevydáváme Prohlášení o shodě s ČSN 73 6133:2010 a TP 176 Ministerstva dopravy ČR z 1.3.2011. Vydáváme Prohlášení výrobce k hlušinovému kamenivu:

2.1. Hrubé kamenivo, neprané:
frakce 63/125 určená (v souladu s výše uvedenými předpisy) k použití v podloží násypu nebo při jeho úpravách; k terénním úpravám.

2.2. Drobné kamenivo, neprané:
frakce 0/4 určená (v souladu s výše uvedenými předpisy) k použití k obsypům a zásypům základů a inženýrských sítí, k terénním úpravám.

Ceník kameniva Heřmanice
V našem ceníku najdete - Zeminový substrát, Směs popílku a škváry k technické rekultivace a použití v pozemním stavitelství, Ložový popel pro stabilizaci, Škvára pro využití v cementářském cihlářském průmyslu a v pozemním stavitelství, Kamenivo frakcí 0 - 8 mm, 16 - 32 mm, 63 - 300 mm, 0 - 32 mm, 0 - 63 mm, 0 - 300 mm.

Ceník kameniva Heřmanice ke stažení zde. cenik-kameniva.xlsx

O společnosti

Naše společnost Ostravské Rekultivace, s.r.o. řeší ve spolupráci se státním podnikem jednu z největších ekologických zátěží ostravského regionu, hořící Heřmanickou haldu. Záměrem je odtěžit alokovanou hlušinu z haldy. Materiály, které jsou odtěženy pak nabídnout na trhu a dále využít při sanaci a rekultivaci termicky zasažené haldy. Našim primárním cílem je tedy iodtěžění kameniva pro stavební účely a sekundárním cílem je ochrana životního prostředí zpracováním haldoviny a tím zamezení jejího dalšího prohořívání.

 

 

kontaktujte nás

ostravskerekultivace.cz

Kontakty

Ostravské rekultivace s.r.o.

Sídlo společnosti:
Božkova 927/69, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ: 07410280 DIČ: CZ07410280
Spisová značka HC 75718 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Hlavní kontakt

e-mail: obchod@ostravskerekultivace.cz
web: www.ostravskerekultivace.cz

tel.: +420 602 705 550

na začátek stránky